Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Institutionen för hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och i Östersund. Vid institutionen finns fem ämnen representerade: Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, Omvårdnadsvetenskap, Medicinsk vetenskap och Rehabiliteringsvetenskap. Vid institutionen bedrivs även två forskarutbildningar i ämnena Hälsovetenskap och Omvårdnadsvetenskap. I rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskning inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser samt genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet (MIUNs anställningsordning). Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket samt ha förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder:
Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Arbetslivserfarenhet inom områdena hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering är meriterande. Meriterande är också avlagd magisterexamen inom ämnesområdet.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat på 12 månader, med omfattningen 20 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall/Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Sture Espwall, sture.espwall@miun.se alt. 010-142 79 93, ämnesföreträdare professor John Selander, john.selander@miun.se alt. 010-142 83 68 och studierektor Monica Ulin, monica.ulin@miun.se  alt. 010-142 79 17. Se även avdelningens hemsida miun.se/hlv/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-22.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Sundsvall eller Östersund
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2925
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2022-01-22

Tillbaka till lediga jobb