Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) vid Mittuniversitetet utannonserar en doktorandtjänst i turismvetenskap.

Tillträde planeras till 1 mars 2022. För denna anställning krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå i turismvetenskap, Mittuniversitetet. I detta fall fram till en licentiatexamen.

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Turismvetenskap och Etour (Mittuniversitetets forskningscenter för turism) är en ledande akademisk miljö i norra Europa. Här inrättades den första skandinaviska forskarutbildningen i turismvetenskap 2009. Turismvetenskap är en internationell, mångsidig och multidisciplinär forskningsmiljö och har en lång tradition av forskning om natur, kultur, destinationer, evenemang, hållbarhet och digitalisering.

Tjänsten är inriktad mot miljörelaterade beteenden hos individer, grupper, företag och/eller organisationer med fokus på idrott och friluftsliv. Forskningen sker inom ramen för tema 6 i Mistra Sport & Outdoors, ett tvärvetenskapligt forsknings- och samverkansprogram som präglas av en tydlig samverkansansats och kontinuerlig dialog med partners kring utmaningar och lösningar (www.mistrasportandoutdoors.se).

I ansökan ber vi sökande inkomma med forskningsförslag inriktade mot hur man kan få individer, grupper, företag och/eller organisationer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker. Inriktningen på forskningen utformas i dialog med handledare och forskare inom Mistra Sport & Outdoors.

Arbetsuppgifter:
Den sökande förväntas fullgöra uppdrag och uppgifter som är förknippade med forskarutbildningen i turismvetenskap vilket främst består av forskarkurser och avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan eventuellt ingå inom ramen för anställningen.

Grundläggande antagningskrav:

ett av följande krav måste uppfyllas för att sökande ska komma ifråga för denna befattning:

  • (i) Slutfört utbildning på avancerad nivå,
  • (ii) Slutfört utbildning med sammanlagt 240 universitetspoäng (ECTS), varav minst 60 poäng på avancerad nivå,
  • (iii) Slutfört motsvarande utbildning antingen i Sverige eller utomlands.

Kompletterande antagningskrav:
För att bli antagna till forskarutbildningen i turismvetenskap, måste sökande ha minst 90 universitetspoäng inom områdena turismvetenskap, kulturgeografi eller företagsekonomi eller ha dokumenterade motsvarande kunskaper. Dessutom måste den sökande som erbjuds tjänsten ha nödvändiga språkkunskaper för att slutföra utbildningen (se nedan för vidare förklaring).

Bedömningskriterier: Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

- Bevisad kunskap inom området turismvetenskap för att klara forskarutbildningen,
- Vetenskaplig/analytisk förmåga som dokumenteras genom en uppsats eller motsvarande på avancerad nivå,
- Kompletterande dokumentation om sökandens kunskaper, färdigheter och förmåga som tyder på stark motivation att bedriva forskning på forskarnivå,
- Hög kompetens vad gäller engelska (tal och skrift),
- Arbetsspråket vid Mittuniversitetet är svenska. Sökande med gedigen förmåga att använda ett skandinaviskt språk värderas därför fördelaktigt.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Anställning och tillträde: Detta är en heltidsanställning med tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse. Doktorandbefattningen räknas som en anställning motsvarande 2 års doktorandstudier, administrativa uppgifter samt undervisning kan tillkomma och avser att leda till en filosofie licentiatexamen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund.

För ytterligare information ber vi er kontakta:
Dimitri Ioannides, professor, ansvarig forskningsprogrammets Tema 6 Dimitri.Ioannides@miun.se,  Maria Lexhagen, docent, ämnesföreträdare för turismvetenskap, tel: (+46) 010 142 8339, Maria.Lexhagen@miun.se, Daniel Laven, docent, prefekt, tel: (+46) 010 142 8620,  daniel.laven@miun.se

Ansökan: Sökande ska inkomma med följande:

- Meritförteckning;
- Kopior på betygshandlingar och diplom,
- Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida),
- Ett skriftligt förslag som beskriver inriktningen på den forskning som sökanden önskar bedriva (3 sidor exkl. referenser),
- Ett exemplar av sökandens magisteruppsats,
- Namn samt kontaktuppgifter till tre referenser,
- Annat material som sökanden bedömer vara nödvändigt som stöd för ansökningen.

Välkommen att ansöka via vårt rekryteringsverktyg senast 2022-01-31.

Tillträde 1 mars 2022 eller efter överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2746
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb