Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Inom ämnet turismvetenskap studeras människors resande, företag och organisationer inom turism och besöksnäring samt att turismens effekter på destinationer analyseras. Forskning om turism bedrivs inom ramen för forskningscentret ETOUR https://www.miun.se/etour vid Mittuniversitetet.

Den aktuella tjänsten innebär forskning inom ramen för Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och samverkansprogram med Mittuniversitetet som programvärd finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Arbetsuppgifter:
Mistra Sport & Outdoors präglas av dialog och samverkan mellan akademin och partners inom idrotten och friluftslivet kring utmaningar och lösningar. Det innebär ett nära samarbete med andra forskare och externa partners. Programmet består av sex forskningsteman och 10 lärandegrupper. Den aktuella tjänsten som forskare ingår i temaområde ”Beteenden, styrmedel och utveckling”. Du förväntas forska med fokus på miljörelaterade beteenden hos individer, grupper, företag och/eller organisationer. Ett specifikt mål är att bättre förstå hur man genom policys, styrmedel och liknande på bästa sätt kan få nämnda aktörer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker. I tjänsten ingår att bedriva egen forskning, litteraturstudier, vetenskaplig publicering, medverkan i vetenskapliga konferenser, samt att bidra till en eller flera lärandegrupper med representanter från idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Mer information om Mistra Sport & Outdoor finns på hemsidan: https://www.mistrasportandoutdoors.se/.

Anställningen kan eventuellt innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva forskningsansökningar, upp till högst 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer:
För denna tjänst krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare erfarenhet av utmaningar kopplade till miljörelaterat beteende angående individer, ideella organisationer, företag och/eller myndigheter. Kunskap om idrott, friluftsliv och miljömässig hållbarhet är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ datainsamling, men även kvantitativ datainsamling är meriterande.

Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet från projektledning är meriterande.

För att kvalificera till en tjänst som forskare ska den sökande ha en doktorsexamen.  

Personliga egenskaper:
Vi förväntar oss att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till Mistra Sport & Outdoors målsättningar. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret i Östersund.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Prof. Dimitri Ioannides mailto:dimitri.ioannides@miun.se, Mistra Sport & Outdoors programchef Prof. Peter Fredman mailto:peter.fredman@miun.se samt prefekt Daniel Laven mailto:daniel.laven@miun.se tfn. 010-142 85 47.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Till ansökan ska bifogas:
Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten samt en idéskiss hur forskningen kan utformas (max 3 sidor). Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis och diplom (masterexamen, fil. dr.)

Forskningsmeriter: Kopia på doktorsavhandling. Även en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 3 publikationer Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-23.

Tillträde Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2608
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2021-12-23
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb