Mittuniversitetet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för data och systemvetenskap har verksamhet i två ämnen datateknik och informatik. Vid institutionen finns också en forskargrupp som ingår i universitetets forskargrupp Forum för digitalisering.

Vid institutionen för data och systemvetenskap bedrivs forskning och forskarutbildning inom informationssystem. Vi har två kandidatutbildningar en inom informatik och en inom datateknik. Merparten av den forskning som genomförs är inriktad på lärande och teknik och det i olika kontexter. En del studier görs inom högre utbildning men vi har också forskning som genomförs tillsammans med Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr). RCR har ett simuleringslab (https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/rcr/rcrlab/exempel-fran-labbet/ ) där det är möjligt att lära sig om kriser och krishantering på ett spännande och nydanande sätt.

Till institutionen söker vi nu en doktorand i informationssystem (i samarbete med RCR) med placeringsort Östersund.

Doktoranden kommer att tillhöra en nationell forskarskola Grade Research (https://graderesearch.umu.se/) i antagningsomgång LIKED. Forskarskolan är finansierad av vetenskapsrådet och sker i samarbete med åtta andra lärosäten i Sverige. Temat för forskarskolan är lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld (LIKED).

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80 %) samt undervisning
och administrativt arbete (20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i informationssystem eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Planen ska riktas mot lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld där studier också sker i RCR Simulation Lab.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning:
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Placeringsort: Östersund

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Pär-Ove Forss prefekt DSV par-ove.forss@miun.se, 010-142 83 89 eller forskningsledare DSV Lena-Maria Öberg, lena-maria.oberg@miun.se, 010-1428802 Se även institutionens hemsida www.miun.se/dsv

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-19.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2521
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2021-12-19
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb