Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall),

Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna). Därutöver bedriver ämnet distansundervisning på grundnivå.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna för en universitetslektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning. Undervisning kan även förekomma i ämnet Samhällskunskap på dels grundlärarprogrammen, dels på ämneslärarutbildningen. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet:
Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller näraliggande ämnesområde, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning samt i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.

Goda kunskaper i svenska är därför ett krav.

Bedömningsgrunder:
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i statsvetenskap. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Erfarenhet av forskning och utbildning inom ämnets forsknings- och utbildningsprofil samt erfarenhet av handledning av B-uppsatser och kandidatuppsatser samt undervisning på distans är meriterande.

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson,par.olausson@miun.se tfn 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@miun.se tfn 010-142 81 98 och proprefekt Glenn Svedin, glenn.svedin@miun.se tfn 010 142 82 47.

Anställning: Anställningen är ett vikariat på heltid i 12 månader, med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2022-12-31.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-19.

Tillträde Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall eller Östersund
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2590
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-12-19
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb