Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskarutbildning i ämnet hälsovetenskap.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna utgörs av forskarstudier på heltid.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll:
Den aktuella tjänsten är placerad i ämnet rehabiliteringsvetenskap. Forskning inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning mot arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. Specifikt för denna licentiandanställning är att den fokuserar på personer som av olika anledningar har svårt att komma in, och etablera sig, på arbetsmarknaden samt vilka åtgärder som kan underlätta deltagande i arbetslivet för dessa personer.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning:
Anställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda till en licentiandexamen. Anställning är på 100 procent. Möjlighet kan finnas till förlängning av anställningen som doktorand.

Behörighet:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, samt att föreslagen forskningsinriktning ryms inom något av ämnets centrala forskningsområden. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrund:
Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt läggas vid föreslagen beskrivning av avhandlingsarbetet och erfarenheter i förhållande till det specificerade forskningsområdet, annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser samt intervjuer med de sökande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för licentiandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap samt Mittuniversitetets antagningsordning.

Anställning och tillträde:
Anställningen är på heltid, med tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information:
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor John Selander, ämnesföreträdare rehabiliteringsvetenskap john.selander@miun.se eller prefekt Sture Espwall, sture.espwall@miun.se

Ansökan:
Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopia på D-uppsats, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Den ska också innehålla en tänkt projektskiss rörande avhandlingsarbetet på max 3 sidor samt en kort beskrivning av erfarenheter i förhållande till det ovan specificerade forskningsområdet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-06.

Tillträde Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2485
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2021-12-06
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb