Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen  för humaniora och  samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution där sociologi tillsammans med genusvetenskap utgör en enhet. Inom sociologi bedrivs såväl forskning som utbildning på både campus Sjädtavallie/Sundsvall och campus Staare/Östersund. Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning.

Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv). Det tvärvetenskapliga nätverket Båskoes utgör en nod för forskare vid Mittuniversitetet och representanter för samiska organisationer att mötas kring intresset för samiskt samhälle, politik, kultur och historia.

Till institutionen söker vi nu en doktorand i sociologi med placeringsort Staare/Östersund

Arbetsuppgifter
Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning
Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Den sökande ska anlägga ett samiskt perspektiv i sin projektskiss. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot nämnda forskningsområde utgör en särskild merit. Det är även meriterande med kunskaper om samiskt samhälle och kultur samt kunskap i samiska språk. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information
Ämnesföreträdare Professor Katarina Giritli Nygren, Katarina.Giritli-Nygren@miun.se, tfn: 070–7766188.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-28.

Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2215
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-11-28

Tillbaka till lediga jobb