Mittuniversitetet, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Sports Tech Research Centre vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Centrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet är materialteknik med inslag av miljövetenskap. En stor del kommer under de närmaste åren ingå i forskningsprojektet Sport and Outdoor Mistra, delprojektet Hållbar sport och utomhusutrustning - smartare material och materialflöden. Projektet berör utveckling av mer hållbara material och materialflöden samt arbetssätt, verktyg och metoder för att integrera återvinning och återanvändning av utrustning inom området. Här kommer miljöanalystekniker användas för att bestämma hur sport- och utomhusutrustning kan göras mer hållbara, samt hur cirkulära ekonomikoncept kan introduceras i produktlivscykler.

Förutom forskning kommer en betydande del undervisning att ingå i tjänsten, inom ämnena miljövetenskap, miljöteknik och maskinteknik på grundläggande och avancerad nivå. På sikt ingår även handledning av doktorander, samt ansökan om forskningsfinansiering och genomförande av nya forskningsprojekt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i maskinteknik med huvudinriktning materialvetenskap eller motsvarande, samt har visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj. Den sökande bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om det saknas förväntas sådan utbildning genomgås inom två år från anställningstillfället. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt i Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medier anvisningar för lektorsanställning.

Bedömningsgrunder:

  • Universitetsutbildning i miljövetenskap eller miljöteknik med fokus på hållbara material.
  • Kompetens i att utföra livscykelanalyser (LCA) och andra miljöbedömningar.
  • Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av och förmåga att använda, det svenska språket.
  • Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt.
  • Den sökande ska ha god problemlösande analysförmåga, vara självgående och kunna arbeta ensam såväl som i ett tvärvetenskapligt team.

Meriterande:

·      Kunskap om Outdoor-industrin.
·      Erfarenhet av produktutvecklingsprocesser ur ett materialflödesperspektiv.
·      Praktisk erfarenhet av olika materialtestning och karakteriseringstekniker.
·      Erfarenhet inom utveckling av testmetoder och standarder.
·      Förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö, överbrygga teknisk kunskap och miljösystem-studier.
·      Bekantskap med cirkulära och biobaserade ekonomikoncept.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.  

Anställning och tillträde: Tillsvidare på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prof. Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se, tfn 010-142 83 01 eller prefekt Fredrik Ståhl, fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64. Se även Sports Tech Research Centres hemsida; https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sportstech/

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-21  

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/1439
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-10-21

Tillbaka till lediga jobb