Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter: Anställningen som vikarierande lektor i geografi inkluderar undervisning och handledning av uppsatser inom geografi och kulturgeografi. Undervisningen sker på campus- och på distanskurser, såväl inom lärarutbildningar som på fristående kurser och inom det nya programmet. Anställningen innebär även program- och kursutveckling med bland annat utveckling av nya kurser i geografi. Anställningen inkluderar vissa administrativa uppgifter och egen kompetensutvecklingstid.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i geografi eller kulturgeografi samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå (campus och distans) på högskolenivå, inklusive erfarenhet av att handleda uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Stor vikt läggs vid ämneskunskaper i både kultur- och naturgeografi, det vill säga dokumenterade erfarenheter inom geografi. Särskilt meriterande är kunskaper och tidigare undervisning på högskolenivå inom mobilitet, samhällsplanering, hållbar utveckling samt miljö- och resursfrågor. Meriterande är också erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning eller lärarlyft inom geografi samt kunskaper i geografisk ämnesdidaktik.

Personliga förmågor: Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökande i hög utsträckning deltar i möten och ämnesdiskussioner samt bidrar till gemensamma arbetsuppgifter.

Anställning: Vikariat 100% 12 månader

Stationeringsort: Östersund men arbetet innebär även undervisning i Sundsvall.

Tillträde: 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller studierektor Rosemarie Ankre, tfn. 010 1427836.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, referenser och beskrivning av pedagogiskt och vetenskapligt arbete som är av betydelse för tjänsten. Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-17. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2074
Publicerat 2021-09-17
Sista ansökningsdag 2021-10-17

Tillbaka till lediga jobb