Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och -teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Du kommer främst att jobba med artificiell intelligens och maskininlärning för resurssnåla distribuerade system, med fokus på industriella applikationer. Du  förväntas:

  • Aktivt engagera dig i din forskning och utveckla en tydlig forskningslinje via självständiga forskningsprojekt.
  • Aktivt bidra till utbildning på alla nivåer.
  • Handleda doktorander och masterstudenter.
  • Ansöka om externa forskningsmedel.
  • Delta i fakultets- och universitetsövergripande åtaganden.
  • Delta i internationella samarbeten på hög akademisk nivå.
  • Samarbeta med andra forskargrupper, inom och utom universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande. Avhandlingsområdet och senare forskning ska ha fokuserats kring maskininlärning, artificiell intelligens eller liknande och vara väl dokumenterat genom publikationer i högrankade tidskrifter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning, samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Kunskap inom något av områdena trådlösa nätverk, matematisk statistik, optimering, säkerhet och bildigenkänning är en merit. Dina meriter förväntas ligga på docentnivå eller strax därunder och vid bedömningen läggs särskild vikt vid omfattning och kvalitet hos publikationer samt förmåga att leda forskningsprojekt, framförallt externfinansierade sådana. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är ett krav och pedagogisk erfarenhet av undervisning och utbildningsansvar, såsom kurs- och programansvar, är meriterande.

Du behöver kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför mycket goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Även undervisningen bedrivs i huvudsak på engelska, men ibland även på svenska, varför förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska är meriterande. Vidare förväntas du ha stort engagemang, goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid tills vidare med start 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Tingting Zhang, e-post: tingting.zhang@miun.se, och prefekt Patrik Österberg, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna asnställning samt dina visioner och mål.
- CV
- Kopior på relevanta examensbevis och diplom.
- Vetenskapliga meriter, inklusive en komplett publikationslista där de för tjänsten mest relevanta är markerade. Upp till fem artiklar kan bifogas i fulltext. 
- Övriga kvalifikationer och referenser

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-02-28.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. 
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1935
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb