Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnets forskningsprofil har två inriktningar: demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, samt policyskapande lokal nivå. Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Den utlysta doktorandtjänsten är inom forskningsinriktningen om policyskapande på lokal nivå. För mer information om ämnets forskning, se den gällande forskningsstrategin.

Arbetsuppgifter
En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorsavhandling. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen.

Den utlysta tjänsten är knuten till forskningsprojektet Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande, www.miun.se/rcr/RISE. Doktorandens forskning kommer att vara inriktad på policyprocesser, nätverksstyrning och samverkan på lokal nivå inom området våldsbejakande extremism och radikalisering. Några exempel på möjliga frågor är hur policys översätts och konstrueras på lokal nivå, hur variationer i utfall av lokala policys kan förklaras, hur effekter och mekanismer av policyförändring på lokal nivå kan förstås.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i statsvetenskap eller närliggande ämne. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss på max 5 st. A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Projektskissen ska vara anknuten till forskningsprojektet Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, sociala nätverk och lärande och den ovannämnda inriktningen av tjänsten. Dokumenterad erfarenhet av studier inom policyprocesser, nätverksstyrning, samverkan, våldsbejakande extremism och radikalisering utgör en särskild merit.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier på heltid (100%) i fyra år, eller forskarstudier på deltid (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde omgående efter överenskommelse.

Information
För mer information om forskningsprojektet, kontakta projektledare Jörgen Sparf, 010-142 82 76, jorgen.sparf@miun.se.
Om forskarstudier i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, kontakta ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, 010-142 81 98, stefan.dahlberg@miun.se.
Om institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, kontakta prefekt Pär Olausson, 010-142 85 47 par.olausson@miun.se.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 20 januari 2021.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2865
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, tf Ordförande Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-01-20

Tillbaka till lediga jobb