Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och -teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Mittuniversitetet erbjuder tre doktorandtjänster i ett doktorandprogram med dubbla examina vid akademiska institutioner i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Denna tjänst avser forskning inom ESR 11: Förstärkt telepresence för interaktiva fjärråtgärder och ger dubbel examen med Tekniska universitetet i Berlin, Tyskland.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram bestående av träningsskolor, workshops och webbinarier. Mobilitet mellan nätverkspartner stöds av forskningsbesök och utstationeringar. På detta sätt kommer de anställda forskarna att integreras i nätverket för att interageras med andra forskare och inom olika forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer. Doktoranderna kommer att arbeta med specifika projekt enligt beskrivningen nedan.

Mål: Utveckla lösningar med hjälp av förstärkt telepresens som möjliggör en representation av fjärrplatsen med tillräckligt hög kvalitet för att utföra tillförlitliga och säkra fjärråtgärder under begränsad dataöverföringskapacitet. Härleda lämpliga datarepresentationer, bearbetning och förhållandet mellan video och förstärkt verklighet för att möjliggöra tillförlitliga och säkra fjärråtgärder. Föreslå och utvärdera olika utökningar som stöder fjärråtgärder. Undersöka lösningar och konsekvenser för ny avståndsberoende sammanslagning av kameravyer för generering av användarvyn.

Planerade utstationeringar: (1) Tekniska universitetet i Berlin, Tyskland, nio månader under år 2, optimering av renderingsmetoder för att möjliggöra naturlig uppfattning baserat på det mänskliga visuella systemet. (2) HIAB, två månader under år 3, praktisk erfarenhet av HiVision-system för skogskranar.

Behörighet och bedömningsgrunder
Avlagd masterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik, kommunikationsteknik, fysik, informationsteknologi eller något närliggande ämne.

Vi söker begåvade kandidater för att arbeta med mycket innovativa projekt i en konkurrenskraftig men samarbetsfokuserad forsknings- och studiemiljö. Utöver de formella kvalifikationerna baseras urvalet också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå, samt genom intervjuer och uppgifter. Förutom god ämneskunskap kommer tonvikten att läggas på kreativt tänkande, motivation, förmåga att samarbeta, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av förstärkt och virtuell verklighet, system för fjärrnärvaro (telepresence), bild- och videobearbetning och -kodning, liksom geometri med flera vyer, datorseende, datorgrafik, maskininlärning och tillämpad matematik är meriterande. Kunskaper i att använda vetenskapliga mjukvara som Python, Matlab och C krävs.

Sökande ska vid tidpunkten för rekrytering av Mittuniversitetet vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha tagit doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt ger honom/henne rätt att börja på en doktorsexamen.

Tjänsten inkluderar gränsöverskridande rörlighet, dvs. flytta från ett land till ett annat. Enligt H2020 MSCA Mobility Rule, vid tidpunkten för rekrytering av värdorganisationen, får forskare inte ha bott eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader i de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet. Obligatorisk nationell tjänst och/eller kortare vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Information
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se eller forskningsledare Mårten Sjöström, marten.sjostrom@miun.se.
Se även forskargruppens hemsida www.miun.se/stc/realistic3d.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Under de första 36 månaderna utgår mobilitets- och familjebidrag, beroende på doktorandens personliga omständigheter, enligt MSCA ESR:s regler.

Ansökan ska innehålla en motivationsbrev (max 1 sida), ett verifierat CV enligt TENK-mallen inklusive en publikationslista, kopior av officiella transkriptioner och examensbevis (MSC + BSc) och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras) och diplomtillägg, kontaktuppgifterna för två domare samt andra handlingar som den sökande vill hänvisa till.

Ange om din ansökan kan delas med andra parter inom PLENOPTIMA-nätverket.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2752
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Ordförande, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, tf Ordförande, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-01-31

Tillbaka till lediga jobb