Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

I ämnet socialt arbete bedrivs grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete. Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet är en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Utbildningen har en antirasistisk profil som verkar för social förändring och social sammanhållning.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration på socionomprogrammet samt att handleda och administrera projekt Rådgivningsbyrå som är under uppbyggnad. Verksamheten bedrivs av studenter.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng, högskoleutbildning inom ämnet eller motsvarande inom ämnesområdet anställningen avser, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning).

För denna anställning krävs förutom ovanstående behörighetskrav minst socionomexamen 210 hp. Vid universitetet ska behörighetsgrunden ”motsvarande kompetens” i huvudsak gälla utländsk akademisk examen. I undantagsfall, inom områden som kan hänföras till konstnärlig skicklighet, kan eftergymnasial yrkesutbildning kombinerad med mångårig kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet ge behörighet.

Bedömningsgrunder: Sökande ska bedömas utifrån erhållen akademisk examen och pedagogisk skicklighet, aktuell yrkeserfarenhet inom socialt arbete samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Meriterande är magister- eller masterexamen i socialt arbete och aktuell yrkeserfarenhet inom det sociala arbetets kärnområden såsom myndighetsutövning och behandlande/kurativt arbete.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 12 månader, omfattning 50%.  Tillträde 1 februari 2021.

Anställningsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Charlotte Andoh-Appiah, 010-142 8317, studierektor Anneli Mårtenson, 010-142 8242. Se även institutionens hemsida www.miun.se/pso

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-13

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 februari 2021
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2634
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb