Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och teknologi

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Tjänsten är inriktad mot forskning inom systemanalys i forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap. Fokus är att  undersöka samband mellan transportsystemet (inklusive alla transportslag och infrastruktur) och regional utveckling, med ett särskilt fokus på tillgänglighet. Arbetet kommer att genomföras i ett externfinansierat forskningsprojekt och kommer innebära samarbete med övriga forskare i projektet som finansieras av Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvallsregionen. Som doktorand är din huvudsakliga uppgift att ägna dig åt forskning och forskarstudier. Ett intresse för systemanalys, beslutsmodellering och deltagande studier av och med offentliga aktörer såsom kommuner och länsstyrelser är viktig för att lyckas och trivas i den här tjänsten. I anställningen ingår 80 % forskning och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Forskningen utgör del i Mittuniversitetets profilerade forskning kring risk och kris, och kommer att genomföras i universitetets centrum RCR (Risk and Crisis Research Center) samt Forum för digitalisering (FODI). För mer information se: www.miun.se/rcr och www.miun.se/fodi.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att söka är den som före 2020-07-01 har genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng samt ämnesfördjupning om minst 60 poäng; alternativt den som efter 2007-07-01 har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utöver detta krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena industriell ekonomi, data- och systemvetenskap, eller ekonomiska vetenskaper är en lämplig bakgrund för anställningen.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser av fördjupningskaraktär, samt genom intervju av de sökande. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft till självständigt arbete och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt och undervisa inom området, inbegripande beslutsmodellering och systemanalys är speciellt meriterande. Forskningen bedrivs i samverkan med kommuner i närområdet och i en internationell omgivning. Därför är goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, samt att kunna undervisa på båda språk meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser i första hand två och ett halvt års anställning på heltid och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Professor Aron Larsson, aron.larsson@miun.se, tel 010-142 86 16, eller Prefekt Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se, tel 010-142 86 14. Se även http://www.doktorandhandboken.nu för mer information om doktorstudier i Sverige.

Ansökan: Ansökan skall innehålla (1) en sidas redogörelse av sökandes motivering till att söka tjänsten samt karriärsintressen innehållande en kort beskrivning av den sökandes målsättning och förväntningar av forskarstudierna; (2) kopior av betyg från tidigare akademiska utbildningar; samt (3) ett CV/meritförteckning. Rekommendationsbrev, lista av publikationer, eller andra tillgängliga relevanta meriter kan bifogas ansökan. Kvinnliga sökande uppmuntras för att uppnå en jämnare könsfördelning på avdelningen.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2021-01-17.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2333
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-17
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Tillbaka till lediga jobb