Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (miun.se/fgv).

Arbetsuppgifter
Forskarstudier samt institutionsgöromål och/eller undervisning. Forskarstudierna kommer att bedrivas inom forskningsprojektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap. www.miun.se/mmm

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Vi ser gärna att projektskissen har anknytning till forskningsprojektet Människa, mått och motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap. Dokumenterad erfarenhet av studier inom risk- och krisforskning utifrån sociologiska perspektiv utgör en särskild merit. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier på heltid (100%) i fyra år, eller forskarstudier på deltid (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde mars 2021 eller efter överenskommelse.

Information
För mer information om projektet, kontakta Minna Lundgren, 010-142 88 19, minna.lundgren@miun.se.
Om forskarstudier i sociologi vid Mittuniversitetet kontakta Katarina Giritli-Nygren, 010-142 88 43, katarina.giritli-nygren@miun.se.
Om institutionen för humaniora och samhällsvetenskap kontakta prefekt Pär Olausson, 010-142 85 47 par.olausson@miun.se.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet via vårt rekryteringssystem senast den 13 december 2020.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Mars 2021 enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2503
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-13
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb