Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna). Därutöver bedriver ämnet distansundervisning på grundnivå.

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en universitetslektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet
Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller näraliggande ämnesområde, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som lektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Att kunna undervisa på svenska är därför ett krav.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av forskning och utbildning inom ämnets forsknings- och utbildningsprofil samt erfarenhet av handledning av B-uppsatser och kandidatuppsatser samt undervisning på distans är meriterande.

Information
Vidare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@miun.se, tfn 010-142 81 98 och studierektor Gustav Lidén, gustav.liden@miun.se, tfn 010-142 89 26.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i 11 månader, omfattning 100%. Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-13.

Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2546
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb