Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Arbetsuppgifter
På institutionen görs en stor del av arbetet via de digitala verktygen Zoom och Teams, exempelvis bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. I arbetsuppgifterna ingår bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Vidare ingår i förekommande fall planering samt genomförande av föreläsningar och löpande kvalitetsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning). För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i omvårdnad gäller att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning på universitet. Vid bedömningen av de sökande läggs vikt vid klinisk erfarenhet från hälso- och sjukvården och bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning: Denna anställning är en s. k. intermittent anställning. Det innebär att du tillhör en personalpool. Du anställs vid varje enskilt tillfälle och får ekonomisk ersättning per timme. Antal timmar i arbete varierar utifrån när behov av arbetskraft uppstår. Det innebär att du erbjuds enstaka, kortvariga anställningstillfällen.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, 010-142 86 69 alt marie.haggstrom@miun.se och proprefekt Ulla Näppä, 010-142 82 65, alt ulla.nappa@miun.se  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-13.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Timlön, Individuell lönesättning
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2494
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb