Mittuniversitetet, Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd

Avdelningen för forskning- och utbildningsstöd (FUS) är en stödverksamhet inom Mittuniversitetets gemensamma förvaltning. Vid avdelningen arbetar ca 40 experter inom internationalisering, pedagogiskt stöd, skolsamverkan, arbetslivsanknytning och innovation/nyttiggörande. För drygt ett år sedan utökades verksamheten till att även innefatta ett s.k. Grants Office och det är till denna funktion vi nu söker en forskningsrådgivare med huvudansvar för våra samverkansavtal med fokus på kommuner i Västernorrland. Grants Office arbetar primärt med att öka den externa forskningsfinansieringen vid Mittuniversitetet, men även med stöd direkt till universitetets ledning exempelvis med frågor som rör regional utveckling.

För universitetet innebär samverkansavtalen med kommunerna att göra verklighet av visionen ”Ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för livet”. Projekt som startar inom ramen för kommunsamverkan har potential att växlas upp till större projekt finansierade av nationella finansiärer och ger på så sätt både universitetet och kommunerna tillgång till ett stort utvecklingskapital.

Vill du vara med och skapa ett engagemang för forskning och utbildning i Västernorrlands kommuner? Vill du bidra till regional utveckling genom att sprida kunskap om aktuell forskning och medverka till att forskningen omsätts i praktiken? Vill du bo och verka i en miljö där livskvalitet står i centrum? Då kanske tjänsten som forskningsrådgivare med ansvar för samverkansavtalen med kommunerna i Västernorrland är något för dig.

Arbetsuppgifter
Som forskningsrådgivare med ansvar för samverkansavtalen mellan Mittuniversitetet och kommunerna i Västernorrland ansvarar du för att det blir resultat i pågående och nya samverkansavtal med regionens kommuner. Idag finns samverkansavtal med fem kommuner (Sundsvall, Östersund, Härnösand, Örnsköldsvik, Timrå) och ytterligare några kommuner är på väg att teckna avtal. Här är du med och identifierar områden där kommunen ser behov av kunskap och utveckling och där Mittuniversitetet har relevant forskning. Projekten som skapas ska sedan leda till nytta för både kommunen och Mittuniversitetet. I ditt dagliga arbete ingår att ha kontakt med både kommunerna samt forskare, men även att samordna en mindre grupp med kommunikatörer, forskningsrådgivare och handläggare som jobbar med samverkansavtalen vid Mittuniversitetet. Det innebär allt från att skriva minnesanteckningar till att jobba strategiskt med universitetsledningen för utveckling av nya avtal. Du har en viktig roll som innebär att det gäller att ha god kännedom om vad som händer både inom kommunerna och vad gäller Mittuniversitetets forskning och utbildning. Inom ramen för Grants Office så arbetar vi även med stöd till forskare i ansökningsprocessen för nationella och internationella forskningsfinansiärer och du kommer även att i mån av tid arbeta med dessa delar.

Du kommer att:

  • leda arbetet med samverkansavtalen med operativt fokus i Västernorrland
  • boka, bjuda in, hålla i och föra anteckningar vid berednings- och styrgruppsmöten i respektive kommun
  • leda workshops och dialogmöten
  • ha kontakten med forskare vid Mittuniversitetet och kontaktpersoner i kommunerna
  • hålla dialog med kommunen och Mittuniversitetet när avtal ska tecknas med fler kommuner och/eller befintliga avtal förlängs
  • ha nära dialog med universitetets ledning (dekaner och rektor)
  • kritiskt läsa och granska forskningsansökningar och ge råd till förbättringar
  • ge administrativt stöd i ansökningsprocessen samt hålla internutbildningar och seminarier i ansökningsskrivande på engelska

Kvalifikationer
För att kunna erbjudas anställningen som forskningsrådgivare ska du vara disputerad vid ett universitet eller högskola. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska. Erfarenhet av egna forskningsansökningar eller bedömningar av andras är meriterande. Den utåtriktade rollen med många interna och externa kontaktytor förutsätter en väl utvecklad servicekänsla, god samarbetsförmåga och tydlighet. Du är pragmatisk och lösningsorienterad samt behärskar att prioritera bland de ärenden som åläggs dig. God datorvana är en förutsättning liksom förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Arbetet ställer även stora krav på noggrannhet, initiativrikedom och flexibilitet.

Mittuniversitetet har sin verksamhet i både Sundsvall och Östersund vilket förutsätter att du reser en del mellan orterna. Ansvaret för kommunavtalen inom Västernorrland förutsätter dessutom en hel del resor inom länet. Fokus på arbetet är ansvaret för kommunavtalen, men beroende på din erfarenhet så kan din kompetens säkerligen användas även för att utveckla verksamheten tillsammans med andra medarbetare inom FUS övriga expertområden.

Välkommen med din ansökan till Mittuniversitetet. Mitt i Sverige. Mitt i livet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning med 100% omfattning, tillträde enligt överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av:
Ludde Edgren, PhD, avdelningschef, ludde.edgren@miun.se, 072-595 7329
Nina Erkenstam, PhD, forskningsrådgivare, nina.erkenstam@miun.se, 010-142 78 71

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2020-12-02.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2520
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-12-02

Tillbaka till lediga jobb