Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Svenska språket har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall. Ämnet har fristående kurser samt kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Ämnet samverkar med Svenska som andra språk.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innehåller i huvudsak undervisning på kurser i Svenska språket ingående i programmen Grundlärare F-3, Grundlärare 4-6, Ämneslärarprogrammet samt svenska för nybörjare. Förtrogenhet i att undervisa med stöd i webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform.

Behörighet och bedömningsgrund: Den sökande skall vara behörig för att anställas som universitetslektor eller universitetsadjunkt enligt Högskoleförordningen 4kap, §4. Behörig är den som har lärarutbildning i svenska språket och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och/ eller undervisning på högskolenivå. Erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande och textanalys är meriterande. Eftersom undervisningsuppdraget innebär undervisning på distanskurser är erfarenhet av distansundervisning också meriterande. Erfarenhet av arbete med lärarutbildning och lärarfortbildning liksom forsknings- och utbildningsinsatser med inriktning mot ämnesdidaktik är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställning och tillträde: Deltid 50 %. Visstidsanställning 2021-01-01--2021-06-30

Anställningsort: Sundsvall

Information: Prefekt Pär Olausson 010–142 85 47, ämnesstudierektor Helena Andersson 010–142 82 60 eller ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund 010–142 81 89

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande: miun.se/universitetet/huv/Namnd- och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-08.

 

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2519
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-12-08

Tillbaka till lediga jobb