Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs även en forskarutbildning i ämnet hälsovetenskap. I rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskning inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter.

Behörighet: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom det hälsovetenskapliga området eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning,

(https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/Regel/Mittuniversitetetsanstallningsordning/, https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är också meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 30 % under perioden 210117-210630.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall, 010-1427993 och studierektor Monica Ulin, 010-1427917. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/hlv/

Ansökan: Välkommen med din ansökan med styrkt meritförteckning via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-06.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-17
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30 %
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2482
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-11-05
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb