Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på de idrottsvetenskapliga programmens grundnivå och avancerad nivå. Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling och kursansvar i arbetsuppgifterna. För egen forskning inom anställningen krävs initialt extern forskningsfinansiering. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4, 4 §, Mittuniversitetets anställningsordning). Den sökande ska ha sin bakgrund inom idrottsvetenskap eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av, och tidigare erfarenhet av att undervisa i idrottsvetenskap eller närliggande områden på universitetsnivå, till exempel inom anatomi, fysiologi, träningslära, testmetodik, vetenskaplig teori och metod samt ledarskap och coaching. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Särskilt meriterande är erfarenhet av forskning primärt inom längdskidåkning, skidskytte och/eller alpin skidåkning, kopplat till ämnets profilområden; prestation och hälsa eller omgivningsfysiologi.

Personliga förmågor: Vi förväntar oss att sökande ser sig själva som drivande, kan arbeta självständigt, är flexibla samt ansvarsfulla.

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall tfn 010-142 79 93, ämnesföreträdare, docent Marko Laaksonen tfn 010-142 83 84, alternativt studierektor Mats Jong tfn 010-142 89 66.

Se även avdelningens hemsida: www.miun.se/hlv/

Anställning: Tills vidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.  

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-31.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/2141
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-10-22
Sista ansökningsdag 2020-12-31

Tillbaka till lediga jobb