Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innehåller i huvudsak forskning och undervisning inom innovation, digital transformation och förändringsledning, vilket även innebär att du kommer att vara aktiv inom samverkan samt med forskningsansökningar. Den sökande förväntas utföra utvecklingsarbete kopplat till olika grupperingar inom Forum för digitalisering (www.miun.se/fodi) men i huvudsak samarbete inom industriell organisation och ekonomi.

Behörighet och bedömningsgrund: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot innovation, förändringsledning och digitalisering. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt i Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta inom och forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Du ska även ha erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Undervisningen bedrivs däremot i huvudsak på svenska, varför du även behöver behärska svenska flytande, så väl i tal som skrift.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Deltid 25% tillsvidare med start 2020-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: katarina.l.gidlund@miun.se, tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan:Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-22.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25 %
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1607
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-10-22

Tillbaka till lediga jobb