Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskarutbildning i ämnet hälsovetenskap. Tjänsten är placerad i ämnet rehabiliteringsvetenskap. I Rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grund- och avancerad nivå. Forskningen inom Rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Doktorandarbetet är kopplat till ett forskningsfinansierat projekt med benämning ”Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser”. Projektets syfte är att bidra till kunskap om hur krisen påverkar ledares arbetssituation och balans arbete/fritid samt deras möjligheter att driva arbetsmiljö- och hälsoarbete. Ett syfte är även att studera krisens konsekvenser för arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering i små företag. En ambition är att forskningen ska ge lärdomar inför framtida kriser. Projektet pågår till och med hösten 2023. Förutom kvalitativa intervjuer med ledare planeras studier av svenska, norska och europeiska enkätdata. I anställningen kommer du att samarbeta med flera seniora forskare inom ämnet rehabiliteringsvetenskap och doktorandarbetet kan omfatta samtliga eller några av projektets delar. 

Arbetsuppgifter: Anställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiandexamen. Anställningen är på 100 procent varav institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid ingår, främst i form av undervisning och administrativt arbete i ämnet rehabiliteringsvetenskap. Möjlighet kan finnas till förlängning av anställningen som doktorand.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, samt att föreslagen forskningsinriktning ryms inom något av ämnets centrala forskningsområden. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter i förhållande till de centrala forskningsområdena, annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten, vetenskapliga artiklar), kurser samt intervjuer med de sökande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap samt Mittuniversitetets antagningsordning.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde efter överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Sture Espwall, prefekt, sture.espwall@miun.se,  John Selander, ämnesföreträdare rehabiliteringsvetenskap, john.selander@miun.se, Stig Vinberg, professor, stig.vinberg@miun.se och Eija Viitasara, ämnesföreträdare hälsovetenskap eija.viitasara@miun.se.

Ansökan: Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopia på D-uppsats, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Den ska också innehålla en beskrivning av föreslagen forskningsinriktning på max 5 sidor inom ramen för projektet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-10-30

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1801
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-09-16
Sista ansökningsdag 2020-10-30

Tillbaka till lediga jobb