Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och den här tjänsten består till ungefär lika delar av forskning och undervisning.

Forskargruppen som du kommer att tillhöra utgör en etablerad grupp om sex personer med fokus satt på biologisk mångfald i skog, inklusive betydelsen av naturliga störningar och skogsdynamik. Forskningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär och sker bland annat i nära samarbete med forskargrupper i kemi. Inom projekten kommer du att samarbeta aktivt med övriga forskare. Du är en del i gemensamma projekt men förväntas också kunna identifiera, planera och driva egna delprojekt.

Undervisningen kommer huvudsakligen att bedrivas inom biologi och biomedicinsk laboratorievetenskap på kurser som ges inom programmen Biomedicinska analytiker, Teknisk kemi och Naturvetenskapligt basår. Du planerar, genomför och utvärderar självständigt undervisningen. Delar av undervisningen bedrivs som distansundervisning.

Som biträdande lektor förväntas du även söka forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer och vara biträdande handledare för doktorander.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen i biologi eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år före ansökningstidens utgång (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (Mittuniversitetets anställningsordning) samt i fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier).

Ett krav för anställningen är att du har flerårig erfarenhet av att undervisa i de ämnen som ingår i undervisningsuppdraget samt flerårig erfarenhet av forskning som relaterar till vår pågående forskning inom biologi.

Meriterande är om den egna forskningen har varit inriktad mot studier av hur skogsbränder eller andra naturliga störningar påverkar nedbrytande organismer, samt mot undersökningar av fysiologiska anpassningar, populationsgenetiska frågeställningar och dynamik i interspecifik interaktion med stöd av molekylärbiologiska metoder. Forskningsinriktningen ska ha relevans för naturvårdsbiologiska frågeställningar och bidra till ett hållbart nyttjande av skogliga resurser. Vi ser därför gärna sökande med erfarenhet av att jobba med frågeställningar som spänner över de traditionella ämnesgränserna och där hållbarhetsfrågor står i fokus. Meriterande är också en dokumenterat god samarbetsförmåga i tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Meriterande är även dokumenterad forskningsledarutbildning och högskolepedagogisk utbildning samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom såväl molekylärbiologiska metoder som på bredare kurser i biologi. Dokumenterad erfarenhet av handledning av självständiga arbeten på både grundläggande och avancerad nivå är också meriterande, liksom erfarenhet av distansundervisning samt av kurs- och programansvar.

Som biträdande lektor behöver du kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö, men forskningen ska också kunna presenteras för myndigheter, näringsliv och allmänhet och undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både engelska och svenska är därför nödvändig. Du har goda kunskaper om och använder IT som ett naturligt arbetsverktyg i både undervisning och forskning. Vi ser att du som söker är en självständig och kreativ person som har en god pedagogisk förmåga som trivs med att dela med dig av dina specialistkunskaper och ser ditt bidrag som en av delarna i Mittuniversitetets uppdrag.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning heltid, under 4 år med start 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Med ett biträdande lektorat vid Mittuniversitetet följer även en option om att efter genomförd meritering kunna bli befordrad till lektor förutsatt att de krav som anges i fastställda Kvalitetskriterier för anställning som lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier då är uppfyllda.

Information
Närmare upplysningar lämnas av institutionens prefekt, Prof. Dan Bylund, dan.bylund@miun.se, tel: 010-1428909 och forskningsledare, Prof. Bengt-Gunnar Jonsson, e-post: bengt-gunnar.jonsson@miun.se, Tel: 010-1428941. Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-18.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1154
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-06-23
Sista ansökningsdag 2020-08-18

Tillbaka till lediga jobb