Mittuniversitetet, Institutionen för kemiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Arbetsuppgifter
Institutionen för kemiteknik vid Mittuniversitetet ska rekrytera en universitetslektor i energiteknik med inriktning mot värmeteknik, förnybara energisystem eller energieffektivisering. Som universitetslektor består din tjänst av cirka 50% forskning och 50% utbildning.

I anställningen ingår undervisning på främst på energiteknikkurser inom ingenjörsprogrammen energiteknik och automation men även på passande kurser inom processoperatörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet teknisk kemi samt det planerade civilingenjörsprogrammet inom energi. Du kommer att undervisa kurser inom områden som till exempel kraft- och värmeteknik, fastighetsteknik och förnybar energi, bioenergi. Dessutom ingår handledning av självständiga arbeten och andra projektarbeten.

Övriga arbetsuppgifter kan vara administrativa uppdrag inom grundutbildning. Möjlighet till forskning finns inom exempelvis forskargruppen i bioenergi, inom Mittuniversitetets skogsindustriella forskningscentrum FSCN eller annat lämpligt område.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i energiteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt läggs vid vetenskapliga och pedagogiska färdigheter. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning (Mittuniversitetets anställningsordning) samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier).

Kunskap och dokumenterat intresse för fastighetens energisystem och inomhusklimat i kombination med smartahem-lösningar, bioenergi eller skogsindustriella energisystem är meriterande. Tillika är också erfarenheter inom varierande områden så som byggnadsteknik, energioptimering, beställarkompetens, ledarskap och organisation samt projektledning meriterande för anställning, liksom genomförd forskningsledarutbildning, bevisad förmåga att arbeta i och leda forskningsprojekt samt att som huvudsökande ha erhållit externa projektmedel.

Då handledning av forskarstuderande ingår är det också meriterande att inneha docentkompetens och genomgången utbildning samt erfarenhet av handledning av doktorander.

Som forskare måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat både skriftligt och muntligt på engelska. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska, varför mycket god förmåga att kommunicera på svenska är ett krav.

Utöver ovan är erfarenhet av undervisning och dokumenterade pedagogiska färdigheter inom områden såsom energiteknik och kemiteknik, samt erfarenhet av kurs-/programansvar och kurs-/programutveckling meriterande, liksom kunskaper inom distansoberoende undervisningstekniker.

Arbete i lärarlag är ofta förekommande, varför vi lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga. Flexibilitet, initiativförmåga och ansvarstagande ser vi som också som viktiga egenskaper.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Erik Hedenström, erik.hedenstrom@miun.se. och ämnesföreträdare Olof Björkqvist, olof.bjorkqvist@miun.se. Se även avdelningens hemsida www.miun.se/che.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-14.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/992
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-06-22
Sista ansökningsdag 2020-08-14

Tillbaka till lediga jobb