Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter: Aktivt medverka i vidareutvecklingen av bildämnet inom lärarutbildningen. Undervisning inom ämnet bild i våra olika lärarutbildningsprogram samt fristående kurser i bild. Undervisning kan också förekomma inom uppdragsutbildning. En del av undervisningen bedrivs på distans med hjälp av IT-stöd. Avdelningen ser gärna att lektorer initierar forskning och/eller engagerar sig i befintliga och planerade forskningsprojekt.

Kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. 

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i bild, bildpedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens alternativt konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare så ska sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4, kap 4 §, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Undervisningserfarenhet i bildämnet och förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder:  Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom bild, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar.

Det är meriterande om den sökande förutom behörighet att anställas som universitetslektor i bild har behörighet att undervisa i pedagogik, exempelvis genom utbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap eller didaktik. Erfarenhet av digital undervisning samt arbete i lärplattformar är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde 1 augusti 2021.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lena Ivarsson, lena.ivarsson@miun.se eller 010-142 80 44, studierektor Marie Frykland, marie.frykland@miun.se eller 010-142 83 19.  Se även institutionens hemsida www.miun.se/utv

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-09-30.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/1204
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-06-16
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb