Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 4 är professorer. Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. De verksamma i ämnet ägnar sig åt allt från medeltidshistoria till samtidshistoria, men vad gäller epokerna före 1800-talet kommer det på grund av pensionsavgångar att behövas förstärkningar för att upprätthålla denna bredd.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Undervisningen kan inbegripa kurser på olika lärarprogram. Flera av kurserna ges med distributionsform Distans, varför förtrogenhet med såväl campusundervisning som webbaserade lärplattformar är en fördel. I anställningen ingår tid för egen forskning, för närvarande 15 % av tjänstgöringsgraden, samt för kompetensutveckling och administration. Den nya lektorn förväntas framför allt upprätthålla och utveckla undervisningen och forskningen om de äldrehistoriska epokerna.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska språket. Den sökande ska också ha förmåga att använda svenska, alternativt danska eller norska, på en för medarbetare och studenter begriplig nivå.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten inom historia eller närliggande ämne.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt är meriterade. Vid bedömningen kommer särskilt att beaktas forskningsinsatser inom äldre historia – definierat som tiden fram till 1700-talet.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter med hänsyn till omfattning, bredd och kvalitet. Särskilt meriterande är undervisningserfarenheter rörande tiden fram till 1700-talet.

Dokumenterad erfarenhet av administrativa uppdrag och kollegialt ansvarstagande är meriterande.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, par.olausson@miun.se, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69, erik.nydahl@miun.se, eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96, samuel.edquist@miun.se.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-09.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/965
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-08-09

Tillbaka till lediga jobb