Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning barn och ungdomar och att leva med långvarig sjukdom.

Behörighet
7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdomar.

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att planera och organisera arbetet.
 • God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning: Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 5 år.

Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information
För närmare upplysningar om den utlysta tjänsten, kontakta: Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 malin.rising-holmstrom@miun.se eller Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 marie.haggstrom@miun.se

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen
 • Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast  20-08-31. Ansök här!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:a oktober eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/806
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-04-14
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb