Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta visstidsanställningen lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna som vikarierande universitetsadjunkt hör framför allt undervisning men till viss del kan även forskningsrelaterade arbetsuppgifter förekomma. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Risk- och krishanteringsprogrammet samt Personal- och arbetslivsprogrammet vilka båda är campusutbildningar. Tidigare erfarenheter från undervisning inom något av utbildningsprogrammen är särskilt meriterande.

Innehavaren av vikariatet förväntas genom sin verksamhet även bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Den som ska anställas som adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning vilket innebär en magisterexamen (180 hp) i sociologi. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder
Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i sociologi på universitetsnivå. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom sociologi med inriktning mot risk- och krishantering eller personal och arbetsliv samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Vidare är dokumenterad vetenskaplig skicklighet meriterande. Den vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Anställning: Tidsbegränsat vikariat i 12 månader, heltid. Tillträde 2020-07-01.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, Katarina Giritli Nygren, katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 010-142 88 43 samt av studierektor Elin Montelius, elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se instruktioner till sökande, Mittuniversitetets anställningsordning). 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-22.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/729
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-22

Tillbaka till lediga jobb