Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, främst på distans men även på campus. Forskningen är i hög grad knuten till den interdisciplinära forskningsmiljön Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå inom distanskurser. Det kan också bli aktuellt med viss campusundervisning inom såväl genusvetenskapliga kurser som sociologikurser med genusinriktning. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av det genusvetenskapliga ämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i genusvetenskap på universitetsnivå. Erfarenheter av undervisning inom normkritik är särskilt meriterande. Vidare är erfarenhet av undervisning inom genusvetenskapligt inriktade sociologikurser, särskilt inom risk och kris meriterande. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 1 år, heltid. Tillträde 2020-07-01.

Information
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt-landén, angelika.sjostedt-landen@miun.se eller tfn 010-142 88 43 samt av studierektor Elin Montelius, elin.montelius@,miun.se eller tfn 010-142 81 88. Se även institutionens hemsida miun.se/hsv.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-22.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/728
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-22

Tillbaka till lediga jobb