Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Forskargruppen Analytisk kemi består i dagsläget av tre seniora forskare med en gedigen erfarenhet inom analys av mark och vatten i skogliga ekosystem. Man är även inblandade i studier av de fiberbankar som återfinns utmed Västernorrlands kust samt i projekt som siktar på att ta tillvara restflöden från skogsindustrin och omvandla dessa till gröna produkter såsom biodiesel.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar egen forskarutbildning (80-90 %) samt undervisning och administrativt arbete (10-20 %). Forskningsprojektet kommer att fokusera på kemisk analys av främst metaller och metallkomplexbildare i miljöprover med tekniker som LC-MS, LC-ICP-MS och ICP-MS. Metodutveckling inom både analys och provupparbetning samt tolkning av erhållna mätdata kan också ingå.

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha fördjupad kunskap om analytisk kemi generellt och i synnerhet om kromatografiska och spektroskopiska metoder. Erfarenhet av analys med LC-MS och ICP-AES/MS är meriterande. Kunskap om provupparbetning av olika typer av miljöprover, såsom jord, sediment eller markvatten, ses även det som meriterande.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning. Den sökande skall även kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och med fördel även på svenska, eftersom majoriteten av undervisningen hålls på svenska.

Anställning och tillträde: Doktorandtjänsten avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen (observera att tid för undervisning/administration tillkommer). Tillträde 2020-09-14 eller enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund, 010-1428909, dan.bylund@miun.se. Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-23.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-14 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/683
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Tillbaka till lediga jobb