Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå i historia, främst på kurser med inriktning mot utbildningshistoria samt en metodkurs i arkivforskning. Några kurser ges med distributionsform Distans. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, examination och handledning samt att vidareutveckla specifika kurser. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver i viss mån bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen kan komma i fråga.

I en anställning som lektor ingår även tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Behörighet att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i historia eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).  Den som ska anställas som adjunkt ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av undervisning på distans via lärplattform, forsknings- och undervisningsmeriter med inriktning mot utbildningshistoria samt en dokumenterat bred förtrogenhet med att forska i svenska arkiv från 1700-talet och framåt. Erfarenhet av släktforskning och att forska i kyrkoarkiv är en särskild merit.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69 eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 60 % med tillträde 2020-05-01, eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2021-03-15.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-05.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/567
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb