Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning inom ekonomi, juridik geografi och turism. Ämnet juridik ansvarar för undervisningen inom Förvaltningsjuridiska programmet samt för kurser inom bland annat Ekonomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Personalvetenskapliga programmet. Därutöver erbjuder ämnet vissa fristående kurser.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. I huvudsak kommer undervisning att ske på Förvaltningsjuridiska programmet. Undervisning kommer även att ske på distanskurser, vilket innebär webbaserad undervisning och inspelade föreläsningar. Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling, kursansvar samt egen forskning i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas ta aktiv del i det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ramen för anställningen. Forskning, kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder: Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästs även vikt vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Anställningen är inriktad mot undervisning och forskning inom det offentligrättsliga området med ansvar för kurser inom bland annat allmän och speciell förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt samt kurser i juridisk metod. Erfarenhet av undervisning och kursadministration från ett eller flera av dessa områden krävs. Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom framgångsrik undervisning inom de områden som anställningen avser.

Mot bakgrund av att det Förvaltningsjuridiska programmet befinner sig i ett utvecklingsskede är det meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbetet av kurser och utbildningsprogram. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande för anställningen.  

Som person vill vi att du har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga. 

Anställningstid: Heltid och tillsvidare.  

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Daniel Laven tfn. 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Rikard Karlsson tfn. 010-142 81 79.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-15

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/327
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-02
Sista ansökningsdag 2020-08-15

Tillbaka till lediga jobb