Mittuniversitetet, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Projektet, ECWA-NOR, syftar till att fastställa samband mellan E.coli och miljö-DNA (eDNA) som kan användas för att spåra ursprunget till fekal förorening inom avrinningsområden till näringsfattiga älvar i norra Sverige. Vi söker nu en Postdoktor forskare för det här projektet. Forskningen skall utvärdera olika metoder för att identifiera källan och stammar av E.coli i vattnet genom att kombinera traditionella och nya innovativa forskningsmetoder. Studieområdet kommer att vara avrinningsområdet för övre delar av Indalsälven www.indalsalven.se (uppströms sjön Storsjön, Sveriges femte största sjö), inklusive källområdet i fjällen med den norska gränsen som avgränsare i väster. Potentiella antropogena och naturliga källor till fekala föroreningar kommer att kartläggas och undersökas i projektet.

Tjänsten omfattar 80% forskning och 20% undervisning i universitetskurser / program. En stor del av forskningen kommer att bedrivas i fält och i laboratoriet. Du kommer att ansvara för fältarbetet inklusive strategisk vattenprovtagning och de kemiska och mikrobiologiska analyserna. Fält- och laboratoriearbetet kommer att utföras i nära samarbete med våra partnerföretag.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som har avslutat en doktorsexamen inom miljövetenskap, miljöteknik, miljöbioteknik eller relaterade ämnen eller på något annat sätt, har förvärvat väsentligen likvärdiga kunskaper antingen inom eller utanför landet. Fördjupad kunskap om miljöbioteknik i samband med kemiska och mikrobiologiska undersökningar av ytvatten kommer att betraktas som en merit. Färdigheter i användning av GIS och olika verktyg för modellering av fördelning och transport av vattenföroreningar kommer också att vara meriterande. Förutom god ämneskunskap läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, initiativ och personlig lämplighet för forskning under ibland krävande fältförhållanden. Fältarbetet sker i stora områden i avlägsna regioner och ett körkort är obligatoriskt. En kort redogörelse för sökandens visioner och mål i förhållande till de angivna forskningsuppgifterna bör inkluderas i ansökan. Den sökande bör också ha goda kunskaper när det gäller att skriva och presentera rapporter på engelska.

 En förutsättning för anställning är att den sökande inte varit anställd som postdoktor under mer än 1 år inom Mittuniversitetet och att doktorsexamen ska vara avlagd högst 3 år före ansökningstidens utgång

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 2 år, heltid. Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Information: Professor Anders Jonsson, anders.jonsson@miun.se , Professor Monica Odlare, monica.odlare@miun.se och prefekt Nils Nilsson, nils.nilsson@miun.se  

Se även projektets, https://www.miun.se/ecwa-nor/ och institutionens hemsida www.miun.se/ehb/ .

Ansökan: Ansökan måste innehålla underlagsdokumentation för CV, kopior av betyg och kvalifikationer, beskrivning av mål som beskrivits ovan och andra dokument som citeras som stöd.

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-15

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övernskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/472
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tillbaka till lediga jobb