Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Statsvetenskap är en aktiv forskningsmiljö under stark utveckling. Ämnets forskningsprofil har två inriktningar. Den första avser demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan. Mer specificerat fokuserar denna inriktning mot studier av det ökade stödet för populistiska partier samt förtroendet mellan väljare och valda. Hur påverkas exempelvis det politiska ansvarsutkrävandet och den demokratiska representationen i en tid av ökad osäkerhet både vad gäller informationstillgång,  politiskt missnöje liksom ökad polarisering.

Den andra inriktningen avser policyskapande lokal nivå. Frågor som aktualiseras inom denna forskningsinriktning avser exempelvis: hur policys översätts och konstrueras på lokal nivå, hur variationer i utfall av lokala policys kan förklaras, respektive hur effekter och mekanismer av policyförändring på lokal nivå kan förstås. Frågeställningarna är inte begränsade till specifika politikområden.

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Den utlysta doktorandtjänsten är inriktad mot någon av de ovan nämnda två forskningsinriktningarna. För mer information om ämnets forskning, se den gällande  forskningsstrategin på ämnets hemsida.  

Arbetsuppgifter
En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorsavhandling. Övrig tjänstgöring vid avdelningen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörighet
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen i på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder
Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat, handledarkapacitet samt kvaliteten på inskickad forskningsplan relaterad till inriktningen på den utlysta tjänsten.

Information
Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@miun.se eller tfn 010-142 81 98.

Anställning: Tidsbegränsad. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den antagningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Till ansökan bifogas meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-04, ansök här!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/303
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-04

Tillbaka till lediga jobb