Mittuniversitetet, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram inom ämnena medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik och ett projektbaserat masterprogram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM som bedriver forskning om demokrati och kommunikation i det digitala samhället.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår planering, undervisning, handledning och examination i kurser med fokus på projektledning, organisationskommunikation samt uppsatshandledning och deltagande i programutveckling. Du förväntas aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet som lärare vid universitetet.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av skicklighet inom undervisning, administrativt ansvar för utbildningen/utbildningsprogram samt samverkan med det omgivande samhället.

För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

  • Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
  • Dokumenterad och gedigen erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom organisationskommunikation och projektledning.
  • Dokumenterade erfarenhet av handläggning av frågor relaterade till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.
  • Dokumenterad erfarenhet av distansundervisning och kursutveckling av distanskurser.
  • Dokumenterad erfarenhet av projektledning
  • Förmåga att bedriva och utveckla kurser på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.

Utöver de teoretiska och praktiska förmågorna kommer särskild hänsyn att tas till de personliga egenskaperna. För att lyckas i arbetet ser vi att den sökande har lång erfarenhet som adjunkt och av undervisning, samt genom att självständigt planerat utbildningsinsatser påvisat god pedagogisk förmåga. Förmåga och erfarenhet av att bedriva distansutbildning är en förutsättning.

I arbetet ingår också att administrera projekt/projektleda varför förmåga och erfarenhet av projektledning ses som meriterande samt att den sökande med sin samlade erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av: Prefekt, Kajsa Falasca, telefon: 010-142 84 08, e-post: kajsa.falasca@miun.se. Se även avdelningens hemsida miun.se/mkv

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-01

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/237
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb