Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

I ämnet socialt arbete bedrivs grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete. Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet är en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Utbildningen har en antirasistisk profil som verkar för social förändring och social sammanhållning.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning i socialt arbete samt handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till ämnets utveckling. Visst utrymme för forskning finns i tjänsten. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning kommer även personliga kompetenser att beaktas.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av egen forskning och undervisning relevant för utbildningens profilering.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare och heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Francisco Esteves, tfn 010-142 83 25, francisco.esteves@miun.se och studierektor Anneli Mårtenson, tfn 010-142 82 42, anneli.martenson@miun.se. Se även institutionens hemsida www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/pso/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-13.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/139
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-01-30
Sista ansökningsdag 2020-03-13

Tillbaka till lediga jobb