Institutionen för naturvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). Projektet går ut på att utveckla katalytiska reaktioner som direkt kan appliceras för miljövänlig ytmodifiering av biopolymerer och/eller syntes av naturprodukter. Stor vikt kommer att läggas på experimentellt arbete och analyser med NMR, HPLC, GC och MS. Projektet kommer därför att leda till en gedigen kunskap inom organisk kemi, materialkemi och modifiering av biomaterial. Vi samarbetar även med ingenjörer och materialkemister för att designa och utveckla nya material och produkter ifrån helt förnyelsebara råvaror.

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid samarbetsförmåga, initiativkraft och personlig lämplighet för forskarutbildning.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Dan Bylund, 010-1428909, dan.bylund@miun.se och professor Armando Cordova, 070-7415178, armando.cordova@miun.se. Se även institutionens hemsida www.miun.se/nat.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 200219.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övernskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/234
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-01-29
Sista ansökningsdag 2020-02-19

Tillbaka till lediga jobb