Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Statsvetenskap är en aktiv forskningsmiljö under stark utveckling. Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för en adjunkt hör undervisning och handledning på grundläggande nivå. Undervisningen kommer främst att bedrivas i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår även uppgifter som utbildningssamordnare och koordinator inom Regionala utvecklingsnätverket (RUN) med särskilt ansvar för regional gymnasiesamverkan.

Kvalifikationer
Behörig för anställningen som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap motsvarande minst 180 högskolepoäng, har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete, och visat dokumenterad pedagogisk skicklighet. För uppgiften som koordinator för gymnasiesamverkan är tidigare erfarenhet av gymnasiesamverkan ett krav.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Tidigare erfarenhet av undervisning inom statsvetenskap är meriterande. Erfarenhet inom samverkan mellan universitet och det omgivande samhället är meriterande. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg. Erfarenhet från forskning inom risk och krisområdet är meriterande.

Information:
Vidare information lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47 och studierektor Gustav Lidén, gustav.lidén@miun.se eller tfn 010-142 89 26. För gymnasiesamverkan lämnas information av verksamhetsledare Ulrika Auno, ulrika.auno@miun.se eller tfn 010-142 81 57.

Anställning: Vikariat, 12 månader, heltid. Tillträde 2020-04-01.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-02-29.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april 2020
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2020/243
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-02-29

Tillbaka till lediga jobb