Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet folkhälsovetenskap. Vidare ingår kursansvar och kursutveckling, särskilt inom området hälsoekonomi,  samt handledning och examination av studenters vetenskapliga arbete på grund- och avancerad nivå.  Kurserna på grund- och avancerad nivå ges som IT-distansutbildning, vilket innebär webbaserad kommunikation på en lärplattform.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom det hälsovetenskapliga området och har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§), vetenskaplig skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering.

Den som anställs som lektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fakultetens regler och anvisningar.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk kompetens och erfarenhet av IT- distansundervisning är betydelsefullt och meriterande för anställningen. Det är meriterande att den sökande har erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa metoder, samt erfarenhet av såväl undervisning som forskning inom området hälsoekonomi.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, Heltid fr o m den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Sture Espwall, tfn 010 – 142 79 93,  eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin tfn 010 – 142 85 41.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-02. Ansök här!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/2306
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb