Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Beskrivning av Institutionen 
Institutionen för omvårdnad finns på de bägge campusorterna Sundsvall och Östersund och utbildning ges dels på grundnivån och omfattar sjuksköterskeutbildning, och dels på avancerad nivå och omfattas av specialistsjuksköterskeutbildning inom barn-, psykiatri-, och distriktssköterskeutbildningen.

Ett pedagogiskt förbättringsarbete med fokus på ökad tillgänglighet och digitalisering pågår vid institutionen samt arbete med att stärka forskningsmiljön. Forskning bedrivs huvudsakligen i linje med Miuns övergripande strategi och utifrån ämnets egna forskningsstrategi som sammanfattas i två områden:  Omvårdnad vid akut och långvarig ohälsa och Vårdkvalitet och patientsäkerhet. Flera forskningsprojekt i form av samverkansprojekt med regional anknytning pågår också vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Professor i omvårdnad har ett övergripande ansvar för kvaliteten i grundutbildning, forskning och för det fortsatta arbetet med uppbyggnad av forskarutbildningsämnet omvårdnad och forskarmiljön runt detta. Förutom egen forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå, ingår att tillsammans med kollegor vid institutionen för omvårdnad och andra institutioner och lärosäten, utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för sjuksköterskeutbildning, samt för det omgivande samhället. Våra nya professorer förväntas också delta aktivt i institutionens kvalitetsarbete, forskarutbildning samt arbeta för att erhålla egna forskningsresurser.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap., 3 §). För behörighet är även kravet legitimerad sjuksköterska med doktorsexamen i omvårdnad. Omvårdnad omfattar flera specialiteter och de sökande bör därför ha en bred erfarenhet av forskning och undervisning inom hela ämnesområdet. De som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 3 §).

För anställningen gäller

  • en dokumenterad förmåga att samarbeta med bevarande av och ett starkt intresse för utveckling av omvårdnadsämnet i linje med pågående utbildning och forskning vid institutionen och överensstämma med institutionens forskningsstrategi
  • en dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander fram till disputation.
  • en dokumenterad förmåga att arbeta strategiskt med utbildningskvalitet på grund, avancerad och forskningsnivå.
  • erfarenhet av och förmåga att bidra till att söka och erhålla extern finansiering för forskning i konkurrens
  • dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund, avancerad och forskarnivå
  • dokumenterad erfarenhet av personal- och budgetansvar är meriterande liksom internationella erfarenheter.

Anställning: Heltid, tillsvidareanställning

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Infromation: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Marie Häggström, tfn 010-142 86 69, marie.haggstrom@miun.se och ämnesföreträdare Malin Rising Holmström, tfn 010-142 84 23 malin.rising-holmstrom@miun.se

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-30.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/2177
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2019-12-16
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb