Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter
Att inneha en tjänst som professor innebär ett ansvar för undervisning och handledning på samtliga utbildningsnivåer liksom egen forskning, planering, ansökningar om forskningsmedel och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även att informera om forskning och att samverka med det omgivande samhället. Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag kan också förekomma. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållande av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Du kommer att forska inom data science med fokus på områden som maskininlärning, matematisk statistik, optimering, artificiell intelligens, algoritmer och komplexitet inom tillämpningsområdet kommunikationssystem. Forskningen bedrivs i gruppen för kommunikationssystem och nätverk där du både förväntas samarbeta med andra forskare och ta egna initiativ. Finansierad forskningstid samt en doktorand garanterats under de första fyra åren, därefter förväntas den sökande ha attraherat externa medel för att kunna upprätthålla en hög forskningstakt.

Behörighet och bedömningsgrund 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap, 3 §) inom ämnet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som finns beskrivna i Mittuniversitetets Anställningsordning och i Kvalitetskriterier för professorsanställning vid Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medier.

Vid bedömning läggs särskild vikt vid den vetenskapliga skickligheten som den sökande ska ha visat genom forskningsinsatser inom maskininlärning, matematisk statistik, optimering, artificiell intelligens, datorseende, algoritmer och komplexitet eller motsvarande, vilka i betydande grad ska överstiga vad som krävs för docentkompetens.

Utöver ovan nämnda behörighetskrav och bedömningsgrunder så är följande särskild meriterande:

  • Erfarenhet av att tillämpa maskininlärning, matematisk statistik, optimering, artificiell intelligens, algoritmer och komplexitet inom datakommunikation- eller telekommunikationsområdet.
  • Erfarenhet av att lyckosamt söka finansiering för och driva större forskningsprojekt.
  • Mycket god förmåga att kommunicera på Engelska i både tal och skrift.
  • Erfarenhet av undervisning på avancerad nivå.
  • Administrativ skicklighet.

Ytterligare meriter som beaktas är:

  • Kunskap inom datorseende och datasäkerhet.
  • Förmåga att kommunicera på Svenska.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid tills vidare, tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare prof. Mikael Gidlund, e-post: mikael.gidlund@miun.se och prefekt Patrik Österberg, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 9 februari 2020.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/901
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2019-12-12
Sista ansökningsdag 2020-02-09

Tillbaka till lediga jobb