Mittuniversitetet, Avdelningen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Universitetslektor i omvårdnad är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska samt till fristående kurser i omvårdnad och forskarutbildning i omvårdnad.

Arbetsuppgifter: Universitetslektor i omvårdnad är tillsammans med professor och övriga lektorer i ämnet ansvarig för utvecklingen av ämnet omvårdnad på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattar undervisning, seminarieverksamhet och examination på grundnivå och avancerad nivå, handledning av forskarstuderande samt forskning. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation till andra. Den sökande förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Under anställningens första år ingår 20% forskningstid i tjänsten. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. 

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF kap 4).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar). 

För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med specialist-utbildning med inriktning mot antingen ambulans-, intensiv-, operation-, psykiatri- eller distriktssjukvård, samt kunna undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Kerstin Björkman-Randström, tfn. 010 142 82 21 och ämnesföreträdare, Ove Hellzén tfn. 010 142 85 18

Anställningstid: Heltid och tillsvidare.  

Tillträde: Enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. (se instruktioner till sökande miun.se/huv/handlaggningsordningar). 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-03-31.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/159
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb