Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Arbetsuppgifter: Förutom egen forskning samt undervisning med inriktning mot det litteraturvetenskapliga området på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ingår att tillsammans med kollegor utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för Mittuniversitetets forskning och utbildning samt det omgivande samhället, vilket kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Professorn förväntas delta aktivt i detta arbete samt verka för att erhålla forskningsresurser och engagera sig i forskarutbildningen. Administrativa uppgifter tillkommer.

 Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap). Den som ska anställas som professor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning, miun.se/huv/handlaggningsordningar

En forskningsprofil inom ämnet, särskilt dess litteraturvetenskapliga inriktning, är ekokritik, varför forskningserfarenhet inom detta område är särskilt meriterande. Utöver campus-undervisning ges en del av våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå i form av nätbaserade distanskurser varför erfarenhet av nätbaserat lärande också är meriterande.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Tomas Berglund tel. +46 (0)10-142 81 65, tomas.berglund@miun.se, ämnesföreträdare Terry Walker, tel. +46 (0)76-232 52 16, terry.walker@miun.se, studierektor Martin Shaw, tel. +46 (0)72-506 58 33, martin.shaw@miun.se

Anställning och tillträde: Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (miun.se/huv/handlaggningsordningar).  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-04-15.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/216
Facklig företrädare
  • Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST, 010-142 79 14
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
Publicerat 2018-02-06
Sista ansökningsdag 2018-04-15

Tillbaka till lediga jobb