Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studentuppgifter. Arbetet avser primärt undervisning i metodkurser inom kvantitativ- och kvalitativ metodik, samt handledning av studentuppsatser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration. Kurserna ges som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på lärplattformen Moodle.

 

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).  Den som ska anställas som adjunkt ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska. Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom folkhälsovetenskap, eller andra hälsovetenskapliga fält och forskningsmetodik (både kvalitativ och kvantitativ metodik/biostatistik) är särskilt meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser.

 

Personliga egenskaper

Vitsordad god samarbetsförmåga, inneha en god kommunikationsförmåga.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning  som gäller för Mittuniversitetet.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på 50% av heltid under 4 månader med tillträde snarast men senast 2023-10-16.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
    

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se alt. tfn 010 – 142 83 84 eller ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, katja.gillandergadin@miun.se alt. tfn 010 – 142 85 41.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-10-10. 

Tillträde Tillträde snarast men senast 2023-10-16
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Sundsvall eller Östersund
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2247
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-10-10

Tillbaka till lediga jobb