Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå i statsvetenskap. Undervisningen bedrivs både på campus i Sundsvall och Östersund och på distans. Undervisning kan även förekomma i ämnet samhällskunskap inom lärarutbildningen. Vidare kan förekomma uppgifter som projektassistent, särskilt kopplad mot projekt inom utbildning. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i statsvetenskap är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap eller närliggande ämnesområde motsvarande minst 180 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Särskilt meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på universitetsnivå. Meriterande är erfarenhet av undervisning i vetenskaplig metod på universitetsnivå. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i samhällskunskap på gymnasienivå samt erfarenhet av projektarbete på universitetsnivå.

 

Personliga egenskaper

Då det i tjänsten ingår mycket studentkontakt och samarbeten med kollegor är god samarbetsförmåga, social kompetens och god kommunikationsförmåga viktigt. Närvaro på arbetsplatsen är därför nödvändig för tjänsten. Projektarbetet förutsätter hög grad av självständighet.

 

Övriga bedömningsgrunder

Du har en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska. Att kunna undervisa på svenska är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med IT-system för distansutbildning på universitetsnivå är meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2023-10-13 tom 2024-01-31.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se, tfn 010-142 85 47 och proprefekt Glenn Svedin, glenn.svedin@miun.se, tfn. 010-142 82 47. Upplysningar om ämnets undervisning lämnas av studierektor Gertrud Alirani, gertrud.alirani@miun.se, tfn 010-1428597 eller bitr. studierektor Sofie Blombäck, sofie.blomback@miun.se, tel. 010-1428145.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-10-06.

Tillträde 2023-10-13
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2210
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-10-06

Tillbaka till lediga jobb