Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter

Fokus är att studera digitalisering som fenomen, tänkta former av värdeutveckling genom digitaliseringsprocesser och framförallt digital delaktighet och exkludering och digital kompetens. Det innebär att vi söker en forskningsassistent som har förmåga att arbeta tvär- och multidisciplinärt och hantera många olika teoretiska perspektiv och ramverk. Det är också en fördel med en tydlig positionering inom kritisk analys kombinerat med en förmåga till konstruktivt tänkande i relation till exkludering och kompetens.

Föreslagen tjänst kommer i huvudsak att arbeta inom den forskargrupp som fokuserar på värdeskapande digitalisering och då framförallt analysera frågor kring olika former av digital delaktighet, exkludering och kompetens också är meriterande.

För mer information om forskarmiljön se: www.miun.se/fodi.


Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena sociologi, industriell ekonomi, informatik, informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, eller data- och systemvetenskap är en lämplig bakgrund för anställningen. Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav.

Utöver formell behörighet sker urval på grundval av andra arbeten såsom författade rapporter och olika former av studier inom fältet. Förutom goda ämneskunskaper kommer stor vikt att läggas vid kreativt tänkande, samarbetsförmåga, initiativkraft och förmåga till självständigt arbete.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt.

 

Anställning och tillträde

Särskild visstidsanställning omfattande 20% av heltid under sex månader med start 2024-05-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-11-30.

Anställningsort: Sundsvall

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: katarina.l.gidlund@miun.se, tel. 010-142 89 21 och proprefekt Martina Granholm, e-post: martina.granholm@miun.se, tel: 010-142 86 27.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, som du hittar på miun.se/jobb, senast 2024-04-26.

Till ansökan ska bifogas:
- Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning.
- CV
- Referenser

Tillträde 2024-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/918
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-04-26

Tillbaka till lediga jobb