Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Ämnet psykologi ligger under Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Fakulteten för Humanvetenskap, och har sin verksamhet förlagd till Campus Östersund.

Vi forskar och utbildar inom psykologins olika områden, som bland annat kognition, inlärning, emotion, arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi mm. Vi driver Psykologprogrammet, Personal- och Arbetslivsprogrammet, Master i emotionspsykologi och vi har ett stort utbud av fristående kurser.

Vi bedriver forskning av hög kvalitet inom flera olika områden och knutet till vår avdelning finns Psykologilaboratoriet, utrustat för psykofysiologisk mätning (inklusive elektroencefalografi), virtual reality, samt övervakning och inspelning av grupprocesser.

Arbetsuppgifter

Anställning som universitetslektor omfattar framför allt undervisning och forskning. Tjänsten innefattar arbete med undervisning på campus och på distans samt handledning.

I arbetet med utbildning och undervisning ingår även ansvar för kursplanering, kursutveckling, examination och administration. Som lektor förväntas du även bidra till ämnets forskningsmiljö och bedriva egen forskning. I anställningen ingår kompetensutvecklingstid och administrativ tid enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Behörig för anställningen som universitetslektor i psykologi är den som har avlagt doktorsexamen i Psykologi.  

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på Svenska och Engelska.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi söker dig som har intresse och engagemang i utbildningens, likväl som forskningens utbud och utveckling. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning samt uppvisade pedagogiska meriter.

I första hand är det meriterande med dokumenterad erfarenhet av undervisning inom psykologins forskningsmetoder, kvantitativa likväl som kvalitativa. I andra hand är erfarenhet inom arbets-organisationspsykologi och/eller miljöpsykologi meriterande.


Personliga egenskaper

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är lyhörd och har god samarbetsförmåga samtidigt som du är strukturerad och självständigt kan planera och genomföra ditt arbete.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Anna Bjärtå, anna.bjarta@miun.se, 010-142 81 63, eller studierektor Lena Werner, lena.werner@miun.se, 010-142 87 77.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas CV (Curriculum Vitae), redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-25.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/674
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-04-25

Tillbaka till lediga jobb