Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi är en del av FSCN och bedriver främst forskning om biopolymerer i olika materialtillämpningar.


Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %). Målet med detta doktorandprojekt är att undersöka biopolymermineralisering genom att använda CO2 via en karbonatiseringsprocess för att erhålla oorganisk-organiska kompositmaterial. Cellulosamineralisering kan vara ett möjligt tillvägagångssätt för att utveckla nya typer av tekniska material med bred användning inom allt från biomedicinska materialtillämpningar till konstruktionsmaterial för byggindustrin. Projektets visionära perspektiv inkluderar studier av hur mineralisering kan tillämpas som en effektiv process vid avskiljning och lagring av kol, och därigenom erbjuda ny teknik för att minska direkta CO2-utsläpp till atmosfären och mildra den globala uppvärmningen. Projektets inriktning kan justeras utifrån den utvalda kandidatens meriter och anpassas mot en större andel experimentellt- eller teoretiskt arbete.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM och SEM anses särskilt meriterande.


Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.


Övriga bedömningsgrunder

Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.


Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Birgitta Engberg, birgitta.engberg@miun.se, och professor Magnus Norgren, magnus.norgren@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning samt en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-30.

Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/843
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-04-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb