Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Ämnet omvårdnad som är en del av institutionen erbjuder kurser, utbildningar på grund, avancerad nivå i form av specialistutbildning barnsjuksköterska, specialistutbildning distriktssjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård samt utbildning på magister, master och forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är engagerad i undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium, där du förväntas vara fysisk närvarande. Hos oss är det korta beslutsvägar och inom kollegiet finns stor möjlighet att påverka. Vi är ett växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via såväl campusförlagd utbildning som via distansutbildning.

Som professor i omvårdnad har du övergripande ansvar för kvaliteten i grundutbildning, specialistutbildning, magister- och masterutbildning och forskning och för det fortsatta arbetet med uppbyggnad av forskarutbildningsämnet omvårdnad och forskarmiljön runt detta. Förutom egen forskning, undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, ingår att tillsammans med kollegor vid institutionen för hälsovetenskaper och andra institutioner och lärosäten, utveckla forskning, utbildning och kontakter med relevans för sjuksköterskeutbildning, specialistutbildning och magister och mastersprogram samt för det omgivande samhället. Våra nya professorer förväntas också delta aktivt i institutionens kvalitetsarbete, forskarutbildning samt arbeta för att erhålla egna forskningsresurser.

Ämnets forskning i skrivande stund är inriktad på A) personcentrerad vård med fokus på att ta fram kunskap som stärker upplevelsen och innebörden av delaktighet, B) Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap som omfattar forskning om vårdkvalitet och patientsäkerhet och C) Informatik och samverkan, som undersöker vårdorganisationen och att säkerställa att patienter får god vård på rätt nivå. Ämnets forskningsstrategi är under pågående revidering.


Behörighet

Behörig för anställningen som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap., 3 §). För att vara behörig krävs även att den sökande är sjuksköterska med doktorsexamen i omvårdnad. 

Den som ska anställas som professor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Omvårdnad omfattar flera specialiteter och de sökande bör därför ha en bred erfarenhet av forskning och undervisning inom hela ämnesområdet.

Det är meriterande om den sökande har specialistsjuksköterskeexamen kopplat till någon av våra utbildningar på avancerad nivå, specialistutbildning barnsjuksköterska, specialistutbildning distriktssjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Övriga grunder för bedömning av anställningen är:

  • En förmåga att samarbeta med intresse för utveckling av omvårdnadsämnet i enlighet med institutionens pågående utbildning och forskning, samt överensstämma med avdelningens strategi för forskning och utbildning.
  • En dokumenterad förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt samt att handleda doktorander fram till disputation.
  • En dokumenterad förmåga att arbeta strategiskt med utbildningskvalitet på grund, avancerad och forskningsnivå.
  • Erfarenhet av och förmåga att bidra till att söka och i konkurrens erhålla extern finansiering för forskning.
  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund, avancerad och forskarnivå.
  • Internationella erfarenheter.
  • Dokumenterade erfarenheter av samverkan.


Personliga egenskaper

De personliga egenskaper som krävs i befattningen är dokumenterad god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga, samt flexibilitet, förmåga att arbeta strukturerat och organiserat.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.   

Anställningsort: Östersund.
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Mikael Nordenmark, mikael.nordenmark@miun.se samt/eller proprefekt Lars Hammarström, lars.hammarstrom@miun.se eller professor Lisbeth Kristiansen, lisbeth.kristiansen@miun.se och professor Christina Melin-Johansson, christina.melin-johansson@miun.se.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-05-31. 

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/3016
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2024-05-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb